دریافت مدرک استادی توسط محمد مهدی میرزایی

اعطای اولین مدرک استادی خوشنویسی در تاریخ کشور به برادر گرامی ام استاد محمدمهدی میرزایی از سوی انجمن خوشنویسان ایران

برادر ارجمند و هنرمندم استاد محمد مهدی میرزایی در هفتمین دوره از اعطای مدرک استادی از سوی انجمن خوشنویسان ایران با ریاست استاد غلام حسین امیرخانی، شایسته اخذ عنوان «استاد» در این رشته انتخاب شده و این مدرک ارزشمند و مهم به ایشان اهدا شده است. استاد محمد مهدی میرزایی نخستین شهروند افغانستان است که به این مهم دست یافته و از سوی انجمن خوشنویسان ایران به عنوان قطب هنر خوشنویسی و به ویژه نستعلیق در جهان، شایسته این دستاورد ارزشمند هنری دانسته شده است.

اهدای مدرک استادی بعد از گذر از مراحل ممتاز و فوق ممتاز در رشته خوشنویسی و با تایید جمعی از اساتید برجسته هنر خوشنویسی در ایران به افراد منتخب اهدا می شود. این دستاورد هنری معادل دکترای رشته هنر محسوب شده و اعطای نشان درجه یک هنری را از دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد. کسب این موفقیت مهم را به ایشان و جامعه هنری افغانستان تبریک گفته و از خداوند منان برای استاد میرزایی دوام توفیقاتشان را خواهانم.

پ.ن: لینک صفحه رسمی انجمن خوشنویسان ایران