Category Archives: تذهیب و نگارگری

دختران شهمامه

نمایشگاه گروهی، تذهیب و نگارگری دختران شهمامه

قرار است نمایشگاهی از آثار تذهیب و نگارگری هنرمند فرهیخته افغانستان بانو «شکیلا عالمی» و جمعی از هنرجویان ایشان در عالم مهاجرت، تحت عنوان «دختران شهمامه» در شهر تهران برگذار گردد. رویدادهای هنری-فرهنگی‌ای از این دست، در شرایطی که زنان و دختران مبارز افغانستان هر روزه با خشونت و بی‌رحمی سرکوب می‌شوند، می‌تواند نمادی از […]